Sevr Antlaşmasını Kim İmzalamıştır?

Furkan

Ansiklopedi Forum
Forum Kurucusu
Moderatör
Katılım
27 Nis 2020
Mesajlar
156
Konum
Mardin
Sevr anlaşması Türk milletinin Anadolu'daki toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik bir antlaşmadır.
Tarihçiler Sevr antlaşmasını "Ölü Doğan Antlaşma" olarak nitelendirmiştir bunun nedeni Hukuken geçersiz bir antlaşma olmasıdır. Kanun-i Esasiye göre yapılacak bir barış antlaşmasının mecliste görüşülüp kabul edilmesi gerekiyordu fakat Mebusan Meclisi kapalı olduğundan padişah ve Damat Ferit Paşa, eski komutanlardan ve nazırlardan oluşan bir Saltanat şurası toplanmış ve onaylamışsa da antlaşma hukuken geçersizdir.
Sevr Antlaşması Toprak Dağılımı;
 • Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege adaları Yunanistan'a verilecektir.
 • Suriye Fransa'ya bırakılacaktır.
 • Arabistan ve Irak İngiltere'ye bırakılacaktır.
 • Güneybatı Anadolu, Rodos ve On İki ada İtayla'ya bırakılacaktır.
Sevr Antlaşmasını İmzalayan Devletler;
 • Birleşik Krallık
 • Japonya
 • İtalya
 • Fransa
 • Osmanlı İmparatorluğu
 • Romanya
 • Yugoslavya
 • Yunanistan
 • Belçika
 • Çekoslovakya
 • Hicaz
 • Polonya
 • Ermenistan
 • Portekiz